Rượu vang Ý Caramia Cantele Salice Salentino DOC

335.000

Bạn muốn trải nghiệm vị vang đỏ phức tạp, đậm đà và cá tính đặc trưng của Ý. Hãy khám phá chai rượu vang Ý Caramia Cantele Salice Salentino DOC để cảm nhận chất vang tuyệt vời này.